Prezentări

Menu

Transilvania Investments

Inteligenta investitionala si fler pentru oportunitati.
Pentru Transilvania, pentru Romania, pentru regiune.
Autorizația A.S.F. nr.73/11.07.2024
12.07.2024, 12:07
Hotărârea A.G.E.A. din data de 11.07.2024
11.07.2024, 15:03
Actualizare materiale aferente A.G.E.A. din 11/12 iulie 2024
04.07.2024, 15:22
Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
25.06.2024, 18:32
Document de informare privind atribuirea de acţiuni
19.06.2024, 17:24
Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2023
19.06.2024, 9:43
Începerea primei etape a programului de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024
14.06.2024, 18:02
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
07.06.2024, 8:49
Publicarea Regulilor Fondului actualizate
04.06.2024, 17:04
Numirea Președintelui Executiv
28.05.2024, 16:38
Solicitare de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
16.05.2024, 19:59
Disponibilitate Raport trimestrial la data de 31.03.2024 și invitație conferință cu analiști și investitori
15.05.2024, 18:17
Desemnare înlocuitor Președinte Executiv
07.05.2024, 15:21
Autorizația A.S.F. nr. 52/26.04.2024
29.04.2024, 17:47
Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 22.04.2024
22.04.2024, 19:17
Componența actuală a comitetelor Consiliului de Supraveghere
22.04.2024, 17:26
Actiuni intreprinse la nivelul Consiliului de Supraveghere
22.04.2024, 17:23
Schimbări în structura de conducere a societății
22.04.2024, 17:13
Începerea celui de-al doilea program de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023
10.04.2024, 18:01
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
01.04.2024, 11:51
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
22.03.2024, 16:34
Lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere
19.03.2024, 18:13
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
19.03.2024, 14:47
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
18.03.2024, 17:19
Notificarea deținerilor majore (depășire prag 5% din drepturi de vot)
12.03.2024, 12:29
Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acționarilor
07.03.2024, 18:01
Revizuirea anuală a politicii şi procedurii de evaluare
26.02.2024, 16:58
Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere din data de 15.02.2024
15.02.2024, 18:42
Începerea etapei a 2-a a programului de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023
15.02.2024, 18:27
Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2023
15.02.2024, 18:22
Autorizare membri C.S.
09.02.2024, 16:20
Autorizația ASF nr. 2/11.01.2024 - autorizare componență Directorat
16.01.2024, 10:27
Calendar financiar 2024
12.01.2024, 12:05
Începerea primei etape a programului de răscumpărare acțiuni proprii, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2023
07.12.2023, 18:01
Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 22.11.2023
22.11.2023, 16:15
Comunicat privind rezultatele financiare la 30.09.2023
15.11.2023, 18:24
Raport curent disponibilitate raport T3 2023 și conferință pentru investitori
14.11.2023, 13:15
Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 08.11.2023
08.11.2023, 16:47
Raport curent - Document de informare privind atribuirea de actiuni cu titlu gratuit
30.10.2023, 16:57
Încetare mandat membru Directorat
20.10.2023, 18:01
Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere din data de 17.10.2023
18.10.2023, 17:50
Încetare mandate membri Consiliu de Supraveghere
29.09.2023, 13:17
Depunerea la ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare
11.09.2023, 18:01
Ziua investitorul 2023 -invitație
01.09.2023, 16:47
Modificarea procedurii de realizare a etapei a 2-a a programului de răscumpărare acțiuni proprii
21.08.2023, 18:01
Raport curent disponibilitate raport S1 2023 și conferință pentru investitori
10.08.2023, 10:08
Tranzacții management
06.07.2023, 11:56
Raport curent – Document de informare privind atribuirea de acțiuni cu titlu gratuit personalului identificat
20.06.2023, 16:28
Publicarea Regulilor Fondului actualizate - mai 2023
26.05.2023, 12:56
Comunicat plată dividende 2022
25.05.2023, 17:58
Comunicat plată dividende 2022
25.05.2023, 17:48
Comunicat privind rezultatele financiare la 31.03.2023
15.05.2023, 18:15
Disponibilitate Raport trimestrial la data de 31.03.2023 și invitație conferință cu analiști și investitori
12.05.2023, 17:57
Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 24.04.2023
24.04.2023, 17:32
Publicarea Regulilor Fondului actualizate
11.04.2023, 16:12
Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
05.04.2023, 13:04
Raport curent - majorarea participației deținute la Turism Felix S.A.
30.03.2023, 14:43
Propunerea de repartizare a profitului 2022
20.03.2023, 12:11
Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acționarilor
20.03.2023, 12:10
Revizuirea anuală a politicii şi procedurilor de evaluare
28.02.2023, 17:00
Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 28.02.2023
28.02.2023, 16:25
Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2022
15.02.2023, 18:01
Comunicat - Oportunități de achiziții strategice pe litoralul românesc
12.01.2023, 11:56
Începerea etapei a doua a programului de răscumpărare acțiuni proprii
06.01.2023, 18:02
Calendar financiar 2023
06.01.2023, 15:30
Raport curent -Document de informare privind atribuirea de acţiuni cu titlu gratuit personalului identificat
21.12.2022, 14:58
Comunicat privind rezultatele financiare la 30.09.2022
11.11.2022, 18:01
Disponibilitate Raport trimestrial la data de 30.09.2022
10.11.2022, 17:03
Transilvania Investments își repoziționează strategic portofoliul din turism
04.11.2022, 14:28
Ziua Investitorului Transilvania Investments Alliance
02.09.2022, 15:37
Transilvania Investments își completează echipa de conducere
26.08.2022, 16:17
Începerea primei etape a programului de răscumpărare acțiuni proprii
17.08.2022, 18:17
Comunicat privind rezultatele financiare la 30.06.2022
12.08.2022, 18:03
Disponibilitate raport semestrul 1 2022 și conferință investitori
11.08.2022, 14:11
Autorizarea modificării Actului Constitutiv
12.07.2022, 14:33
Actualizare documente F.I.A.R.
06.06.2022, 12:30
Comunicat privind rezultatele înregistrate la 31.03.2022
13.05.2022, 18:01
Comunicat privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data 31.03.2022
12.05.2022, 13:52
Disponibilitate Raport anual 2021 și invitație conferință cu analiști și investitori
28.04.2022, 20:56
Hotararile A.G.E.A. si A.G.O.A din data de 28.04.2022
28.04.2022, 18:29
Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 24.03.2022
25.03.2022, 17:00
Erată la Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acționarilor din data de 28/29.04.2022
18.03.2022, 15:00
Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acționarilor
16.03.2022, 18:03
Tranzacții efectuate de personalul de conducere
07.03.2022, 16:49
Revizuirea anuală a politicii şi procedurilor de evaluare
01.03.2022, 9:21
Înregistrarea noii denumiri a societății la Oficiul Registrului Comerțului
01.03.2022, 9:20
Autorizarea schimbării denumirii societății
23.02.2022, 18:05
Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2021
15.02.2022, 18:01
Soluţii judiciare
28.01.2022, 17:15
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.01.2022
28.01.2022, 14:16
Calendar de comunicare financiară pentru anul 2022
14.01.2022, 15:57
Tranzacții efectuate de personalul de conducere
04.01.2022, 18:03
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
27.12.2021, 9:23
Contractare credit
24.12.2021, 12:00
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
02.12.2021, 18:11
Autorizare ofițer de conformitate
26.11.2021, 16:47
Autorizația A.S.F. nr. 234/19.11.2021 - autorizarea modificărilor intervenite în Actul constitutiv
19.11.2021, 17:35
Publicare reguli de evaluare actualizate
17.11.2021, 18:03
Privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul III 2021
12.11.2021, 18:06
Autorizația A.S.F. nr. 231/11.11.2021
12.11.2021, 10:50
Exercitarea provizorie a funcției de ofițer de conformitate
10.11.2021, 16:15
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la data de 30.09.2021
10.11.2021, 12:18
Autorizarea d-lui Theo-Dorian Buftea in calitate de membru al Directoratului
03.11.2021, 20:00
Depunere document de ofertă publică de cumpărare
18.10.2021, 18:19
Act adițional la contract de credit
15.10.2021, 18:26
Ordonanţă de clasare
14.10.2021, 16:26
Retragere autorizaţie ofițer de conformitate
13.10.2021, 17:12
Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere din data de 30.09.2021
01.10.2021, 9:08
Retragere autorizaţie administrator de risc
23.09.2021, 18:42
Încetare contract de muncă ofițer de conformitate
10.09.2021, 17:20
Preluare provizorie a funcției de administrator de risc
10.09.2021, 16:58
Încetare contract de muncă administrator de risc
26.08.2021, 11:03
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
23.08.2021, 15:48
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
18.08.2021, 17:49
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
16.08.2021, 17:50
Privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în semestrul I 2021
13.08.2021, 18:01
Schimbări în structurile de conducere ale societății
13.08.2021, 10:11
Încetarea mandatului Președintelui Directoratului
13.08.2021, 10:00
Disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30.06.2021
12.08.2021, 16:10
Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail
12.07.2021, 18:05
Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de Fond de Invesțitii Alternative
09.07.2021, 17:52
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
07.07.2021, 17:04
Actualizarea politicii de remunerare a acționarilor
18.06.2021, 18:05
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
02.06.2021, 15:38
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
24.05.2021, 11:54
COMUNICAT privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2021
14.05.2021, 18:04
Hotărârile Consiliului de Supraveghere din 12.05.2021
13.05.2021, 10:54
Autorizarea membrilor Consiliului de Supraveghere
28.04.2021, 17:05
Comunicat disponibilitate raport anual 2020
28.04.2021, 16:56
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021
28.04.2021, 15:15
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
19.04.2021, 17:11
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
06.04.2021, 17:33
Notificarea deținerilor majore (depășire prag 5% din drepturi de vot)
26.03.2021, 17:10
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
23.03.2021, 9:24
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
10.03.2021, 18:10
Informare privind revizuirea anuală a politicilor şi procedurilor de evaluare
26.02.2021, 15:23
Hotărârea nr. 1 A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din data de 16 februarie 2021
16.02.2021, 13:27
Rezultate financiare preliminare 31.12.2020
15.02.2021, 18:10
Informare privind A.G.O.A. din data de 16/17.02.2021
12.02.2021, 18:49
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
12.02.2021, 12:18
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
01.02.2021, 16:45
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
28.01.2021, 11:49
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
25.01.2021, 13:05
Materiale informative aferente AGOA din 16(17) februarie 2021
15.01.2021, 17:50
Calendar financiar 2021
15.01.2021, 17:30
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
15.01.2021, 11:30
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
13.01.2021, 16:50
Litigiu pe rolul instanțelor judecătorești
12.01.2021, 12:38
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
06.01.2021, 9:29
Solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
24.12.2020, 12:33
Litigiu pe rolul instantelor de judecata
24.12.2020, 12:09
Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere din data de 17.12.2020
18.12.2020, 16:59
Litigii pe rolul instantelor de judecata
10.12.2020, 17:22
Litigiu pe rolul instantelor de judecata
04.12.2020, 18:21
Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 4 decembrie 2020
04.12.2020, 17:45
Litigiu pe rolul instantelor de judecata
03.12.2020, 16:50
Litigiu pe rolul instantelor de judecata
27.11.2020, 17:11
Litigiu pe rolul instantelor de judecata
26.11.2020, 11:23
Litigii pe rolul instantelor de judecata
25.11.2020, 13:32
Informații privind evaluarea participațiilor din portofoliul societății
23.11.2020, 10:45
Informații privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04/05 decembrie 2020
20.11.2020, 18:20
Litigii pe rolul instantelor de judecata
18.11.2020, 16:09
Materiale informative aferente AGOA si AGEA din 4/5 decembrie 2020 si recomandari de vot
17.11.2020, 17:04
Evaluarea adecvarii prealabile a candidatilor pentru functia de membru C.S.
17.11.2020, 16:19
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
16.11.2020, 18:12
COMUNICAT - privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul III 2020
13.11.2020, 18:05
COMUNICAT - privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 30.09.2020
12.11.2020, 12:38
Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale ale Acţionarilor convocate pentru data de 04/05.12.2020
12.11.2020, 12:33
Precizări privind condițiile de eligibilitate pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Supraveghere
05.11.2020, 17:27
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
04.11.2020, 16:50
Solicitare de completare a ordinii de zi a şedinţelor Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale acționarilor, convocate pentru data de 04/05 decembrie 2020
04.11.2020, 12:45
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
23.10.2020, 14:18
Deciziile A.S.F. 1248 și 1249 din 19.10.2020 privind retragerea aprobării domnilor Dumitru Carapiti și Ștefan Szabo în calitate de membri CS
21.10.2020, 17:00
Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor
19.10.2020, 10:45
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
16.10.2020, 14:03
COMUNICAT - privind plata dividendelor 2019 prin unitățile bancare ale Băncii Transilvania
15.10.2020, 11:23
Contractare credit
13.10.2020, 10:08
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
12.10.2020, 12:03
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
09.10.2020, 16:31
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
08.10.2020, 12:30
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
07.10.2020, 16:21
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
02.10.2020, 9:49
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
22.09.2020, 17:08
COMUNICAT - privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiului financiar 2019
22.09.2020, 13:12
Autorizare ofițer de conformitate
14.09.2020, 15:00
Vânzare acțiuni TUFE în cadrul ofertei publice de cumpărare
14.09.2020, 14:12
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
11.09.2020, 11:39
Litigii pe rolul Tribunalului Brașov
09.09.2020, 17:19
Subscriere în cadrul ofertei publice
04.09.2020, 14:54
Actualizarea actului constitutiv
26.08.2020, 13:53
Autorizarea modificărilor intervenite în actul constitutiv
20.08.2020, 17:34
Notificarea deținerilor majore (depășire prag 5% din drepturi de vot)
18.08.2020, 10:40
COMUNICAT - referitor la detinerile de actiuni Wirecard din portofoliul SIF Transilvania la data de 30.06.2020
17.08.2020, 17:41
COMUNICAT - privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în semestrul I 2020
14.08.2020, 18:11
Hotararea din 14.08.2020 a Consiliului de Supraveghere
14.08.2020, 17:24
Litigiu pe rolul instanţelor de judecată
14.08.2020, 16:29
Decizia A.S.F. nr. 972/12.08.2020
14.08.2020, 13:21
COMUNICAT - privind disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30.06.2020 și conferința cu analiștii și investitorii
13.08.2020, 11:10
Litigii pe rolul instanţelor
06.08.2020, 15:50
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
03.08.2020, 10:08
Litigii pe rolul instanţelor de judecată
24.07.2020, 12:39
Notificare depășire prag 5%
23.07.2020, 11:11
Litigiu
21.07.2020, 16:32
Litigiu
20.07.2020, 12:45
Litigiu de muncă
16.07.2020, 17:07
Litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti
16.07.2020, 12:11
Retragere autorizație ofițer de conformitate
14.07.2020, 15:21
Litigiu pe rolul Tribunalului Brașov
10.07.2020, 15:30
Litigii pe rolul instanțelor
10.07.2020, 9:16
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
06.07.2020, 14:49
Litigii pe rolul instanțelor
03.07.2020, 16:12
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
01.07.2020, 15:37
Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere din data de 29.06.2020
30.06.2020, 14:11
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.06.2020
29.06.2020, 14:37
Litigiu pe rolul Curții de Apel București
26.06.2020, 12:58
Situația drepturilor de vot în cadrul A.G.E.A. convocată pentru data de 29/30.06.2020
26.06.2020, 10:13
Acceptare mandat de membru al Directoratului
24.06.2020, 15:46
Litigii pe rolul instanțelor
19.06.2020, 15:54
Litigii pe rolul instanțelor
15.06.2020, 13:22
Autorizarea unui membru al Directoratului
12.06.2020, 18:00
Corecție la Raportul curent nr. 3875/12.06.2020 referitor la completarea ordinii de zi a AGEA din 29/30.06.2020
12.06.2020, 17:12
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
12.06.2020, 16:01
Litigiu privind înregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania la O.R.C.
12.06.2020, 13:30
Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 29/30.06.2020
12.06.2020, 11:01
Soluții de clasare în dosare penale
09.06.2020, 15:40
Decizia Directoratului din data de 04.06.2020
04.06.2020, 17:23
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
02.06.2020, 13:38
COMUNICAT - privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în trimestrul I 2020
29.05.2020, 18:03
Notificare reziliere contract audit intern
29.05.2020, 15:07
COMUNICAT - privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 31.03.2020
29.05.2020, 11:31
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
27.05.2020, 18:23
Clarificări privind A.G.O.A. din 28.04.2020
26.05.2020, 17:36
Perioada mandat membrii Directorat - Erata raport curent nr. 3420/21.05.2020
26.05.2020, 16:57
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
26.05.2020, 15:50
Solicitare de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor
26.05.2020, 14:56
Schimbarea Ofițerului de Conformitate
26.05.2020, 14:30
COMUNICAT - Disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2019 actualizat la data de 22.05.2020
22.05.2020, 17:50
Actul de administrare al societatii
21.05.2020, 17:34
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
21.05.2020, 13:19
Schimbări în conducerea companiei
21.05.2020, 11:41
COMUNICAT - Mandatul membrilor Directoratului
15.05.2020, 13:53
COMUNICAT - Încetarea mandatului membrilor Directoratului, publicarea raportării trimestriale și măsurile administrative în cadrul SIF Transilvania pe perioada până la avizarea unui nou Directorat
14.05.2020, 14:41
COMUNICAT - Adresa ASF referitoare la realizarea actului de administrare al SIF Transilvania și răspunsul Președintelui, Vicepreședintelui și al unui membru al Consiliului de Supraveghere
14.05.2020, 13:21
Adresa ASF referitoare la actul de administrare
14.05.2020, 13:21
Raspuns Presedinte si membri CS referitor la actul de administrare
14.05.2020, 13:21
COMUNICAT - Privind derularea AGEA din data de 11.05.2020, depunerea unor noi plângeri penale și respingerea în totalitate a afirmațiilor false din Raportul curent nr.14/11.05.2020
12.05.2020, 12:45
COMUNICAT - Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. “Transilvania” S.A. din 11 mai 2020
11.05.2020, 10:33
COMUNICAT - Cererea de anulare a Deciziei ASF nr. 558/06.05.2020 si savarsirea unor fapte penale de catre Marius Adrian Moldovan
08.05.2020, 17:21
COMUNICAT - Situația drepturilor de vot în cadrul A.G.E.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020
08.05.2020, 16:40
COMUNICAT - Hotărârile instanțelor judecătoreşti din data de 06.05.2020 în care este implicată S.I.F. Transilvania
07.05.2020, 14:55
COMUNICAT - Informații referitoare la desfășurarea AGEA convocată pentru data de 11/12.05.2020
06.05.2020, 15:36
COMUNICAT - Constituire dosar penal de către Direcția Națională Anticorupție
05.05.2020, 14:28
COMUNICAT - Clarificari privind AGOA din data de 28.04.2020 si privind actul de administrare al SIF Transilvania
05.05.2020, 13:40
COMUNICAT - Publicarea de catre doi membri ai Consiliului de Supraveghere ai SIF Transilvania a unei false hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020
04.05.2020, 12:52
COMUNICAT - Plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 539/27.04.2020. Legalitatea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor derulată în data de 28.04.2020
30.04.2020, 12:40
COMUNICAT - Disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2019
28.04.2020, 16:42
COMUNICAT - Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. “Transilvania” S.A. din 28 aprilie 2020
28.04.2020, 11:20
COMUNICAT - Completarea Ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020 (modificat la solicitarea Monitorului Oficial)
27.04.2020, 18:30
COMUNICAT - Revizuirea Ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020
27.04.2020, 15:52
COMUNICAT - Scrisoare către Procurorul General al României
27.04.2020, 14:08
COMUNICAT - Actul de administrare al SIF Transilvania in contextul corespondentei cu A.S.F.
26.04.2020, 14:20
COMUNICAT - Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 23.04.2020
24.04.2020, 15:23
COMUNICAT - Depunere plângere penală la Direcția Națională Anticorupție
24.04.2020, 14:17
Mesaj al președintelui executiv al SIF Transilvania către ASF România și conducerea BVB
24.04.2020, 9:21
COMUNICAT - Informații referitoare la desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020
23.04.2020, 18:35
COMUNICAT - Situația drepturilor de vot în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020
23.04.2020, 18:35
COMUNICAT - Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de administrare al S.I.F. Transilvania
23.04.2020, 18:35
COMUNICAT - Decizie A.S.F. privind respingerea cererii de autorizare a membrilor Directoratului
23.04.2020, 18:35
Informații referitoare la desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020
22.04.2020, 17:04
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
21.04.2020, 15:26
Litigiu privind nepunerea pe ordinea de zi a Consiliului A.S.F. în termenul legal a cererii de aprobare a membrilor Directoratului SIF Transilvania SA. Prelungirea de drept a avizelor membrilor Directoratului
16.04.2020, 13:41
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
15.04.2020, 13:21
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
13.04.2020, 15:21
Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020
13.04.2020, 13:30
Informarea acţionarilor privind desfăşurarea A.G.O.A.
13.04.2020, 13:30
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
10.04.2020, 15:15
Constituire dosar penal
10.04.2020, 14:09
Motivarea Directoratul privind propunerile de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania
09.04.2020, 18:37
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
09.04.2020, 16:32
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
09.04.2020, 16:32
Erate la rapoartele curente
09.04.2020, 16:32
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
07.04.2020, 14:45
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
06.04.2020, 15:09
Informatii privind desfasurarea A.G.O.A., punctele de pe ordinea de zi si tentativa de preluare ilegala a managementului societatii
02.04.2020, 18:55
Litigii pe rolul instanțelor judecătorești
02.04.2020, 13:18
Litigiu pe rolul Tribunalului Brașov şi informare acţionari
01.04.2020, 14:50
Informare privind transfer acțiuni S.I.F. Transilvania
31.03.2020, 13:28
Decizii A.S.F.
30.03.2020, 17:33
Sancțiuni A.S.F.
30.03.2020, 17:33
Litigiu pe rolul Curții de Apel Brașov
27.03.2020, 16:20
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020
26.03.2020, 12:23
Litigii pe rolul instanțelor de judecată
25.03.2020, 14:08
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
23.03.2020, 11:22
Litigii privind anularea și suspendarea cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor
19.03.2020, 14:52
Schimbări în structura Comitetului de Audit
19.03.2020, 13:29
Solicitare de completare a ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020
17.03.2020, 9:08
Măsuri adoptate de Directoratul SIF Transilvania în contextul epidemiologic legat de răspândirea COVID-19
16.03.2020, 14:13
Notificare suspendare contract de mandat membru C.S.
13.03.2020, 14:39
Solicitare de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor
12.03.2020, 10:17
Litigiu pe rolul Curții de Apel Brașov
10.03.2020, 11:37
Erată la Raportul curent nr. 1921/09.03.2020
09.03.2020, 18:05
Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe acțiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.
09.03.2020, 15:52
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
04.03.2020, 16:09
Suspendarea executării cererilor de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară a acţionarilor
04.03.2020, 9:07
Litigii privind anularea solicitării de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor şi înregistrare plângere penală
02.03.2020, 14:40
Litigii pe rolul Tribunalului Braşov
27.02.2020, 15:11
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
27.02.2020, 12:17
Informare privind revizuirea anuală a politicilor şi procedurilor de evaluare
27.02.2020, 12:14
Informaţii referitoare la solicitarea de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor
25.02.2020, 11:06
Urmărire penală in personam împotriva unui membru al Consiliului de Supraveghere
21.02.2020, 13:35
Informaţii referitoare la solicitarea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor
21.02.2020, 11:15
Notificări prag 5% - SIF Moldova
21.02.2020, 9:09
Solicitare de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor
20.02.2020, 9:25
Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2019
19.02.2020, 18:03
Tranzacții efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
10.02.2020, 13:01
Litigiu pe rolul Curții de Apel Brașov
07.02.2020, 15:44
Raport curent privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania
03.02.2020, 13:19
Litigiu pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție
23.01.2020, 14:38
Modificarea componenţei Consiliului de Supraveghere
23.01.2020, 10:58
Litigiu privind Decizia A.S.F. nr. 1095/13.09.2018
21.01.2020, 15:07
Autorizare modificare act constitutiv
17.01.2020, 11:11
Desemnarea Directoratului
16.01.2020, 9:42
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2020
15.01.2020, 13:26
Desemnare auditor intern
14.12.2019, 10:07
Decizia A.S.F. nr. 1396/15.11.2019
25.11.2019, 14:36
Comunicat privind rezultatele inregistrate de SIF Transilvania in trimestrul III 2019
15.11.2019, 18:13
Comunicat privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 30.09.2019
14.11.2019, 9:50
Litigiu - Dosar nr. 1380/62/2019
09.10.2019, 12:42
Litigiu – Dosar nr. 508/64/2014*
07.10.2019, 13:09
Litigiu - Dosar nr. 1380/62/2019
04.10.2019, 15:01
Tranzactii efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
02.10.2019, 15:42
Tranzactii efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
02.10.2019, 13:27
Tranzactii efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
01.10.2019, 10:04
Tranzactii efectuate de personalul de conducere (art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014)
26.09.2019, 11:31
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2018
24.09.2019, 14:18
Decizia A.S.F. nr. 1109/04.09.2019
11.09.2019, 14:08
Cooptarea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere
09.09.2019, 11:10
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in semestrul I 2019
14.08.2019, 18:10
Comunicat de presa privind disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30.06.2019
13.08.2019, 14:48
Decizia A.S.F. nr. 934/18.07.2019
22.07.2019, 16:39
Litigiu pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție
05.07.2019, 9:38
Hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție
26.06.2019, 15:00
Implementarea art. 2 al Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/6.03.2019
19.06.2019, 13:36
Litigiu in contencios administrativ
14.06.2019, 13:22
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
03.06.2019, 14:58
Cerere de suspendare a executarii Hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019
31.05.2019, 14:47
Litigiu-Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019
23.05.2019, 13:06
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania la 31.03.2019
15.05.2019, 18:15
Litigiu
15.05.2019, 13:11
Comunicat de presa privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 31.03.2019
14.05.2019, 14:33
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2018
24.04.2019, 18:31
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019
24.04.2019, 16:36
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 24/25.04.2019
19.04.2019, 17:00
Cerere de suspendare a executarii hotararii A.G.E.A. din 06.03.2019
15.04.2019, 18:34
Litigii in contencios administrativ
10.04.2019, 13:18
Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie
04.04.2019, 11:22
Litigiu. Anularea Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011
29.03.2019, 16:27
Decizii ale A.S.F.
26.03.2019, 15:22
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
22.03.2019, 8:51
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere si ofertele depuse pentru numirea in calitate de auditor statutar
21.03.2019, 18:15
Litigii
20.03.2019, 11:47
Propunerea actualizata privind repartizarea profitului net realizat in anul 2018
18.03.2019, 15:05
Informare privind revizuirea anuala a politicilor si procedurilor de evaluare
07.03.2019, 12:47
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.03.2019
06.03.2019, 15:57
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.E.A. din data de 06/07 martie 2019
04.03.2019, 13:52
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
01.03.2019, 11:40
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
19.02.2019, 15:25
Informare adresata actionarilor in legatura cu A.G.E.A. S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 6/7 martie 2019
18.02.2019, 16:23
Propunere repartizare profit net 2018
18.02.2019, 8:46
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
18.02.2019, 8:46
Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2018
15.02.2019, 18:08
Materiale aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
31.01.2019, 9:27
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
30.01.2019, 13:12
Autorizare persoana in functie-cheie
17.01.2019, 11:50
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2019
15.01.2019, 6:24
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
14.01.2019, 13:22
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
08.01.2019, 15:23
Litigiu privind Decizii ale A.S.F.
31.12.2018, 11:00
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
29.11.2018, 17:30
Precizari privind solicitarea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor
29.11.2018, 17:13
Desemnare auditor intern
29.11.2018, 13:13
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
28.11.2018, 16:33
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
27.11.2018, 13:06
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania la 30.09.2018
15.11.2018, 18:28
Comunicat de presa privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 30.09.2018
14.11.2018, 15:34
Solicitare de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor
14.11.2018, 11:26
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
13.11.2018, 13:28
Ridicare autorizatie persoana care detine functie-cheie
26.10.2018, 10:05
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
16.10.2018, 11:20
Acte administrative privind modificari in componenta Consiliului de Supraveghere
11.10.2018, 14:57
Incetare activitate persoana care detine functie-cheie
10.10.2018, 14:13
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
04.10.2018, 9:26
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2017
03.10.2018, 9:28
Cooptarea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
27.09.2018, 12:56
Decizie A.S.F.
13.09.2018, 13:50
Incasare sume ca efect al retragerii din Societatea Galgros S.A. Galati (conform Legii nr. 151/2014)
11.09.2018, 11:53
Comunicat privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania in semestrul I 2018
16.08.2018, 18:38
Raport suplimentar intocmit de auditorul financiar
14.08.2018, 18:38
Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30 iunie 2018
14.08.2018, 10:22
Finalizarea programului de rascumparare actiuni proprii in conformitate cu Hotararea AGEA a S.I.F. Transilvania nr.1 din 15.12.2017
07.08.2018, 11:27
Litigiu privind modul de stabilire a actiunii concertate fata de S.I.F. Transilvania
01.08.2018, 14:32
Imposibilitatea obiectiva de a implementa Hotararea A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018 prin care s-a aprobat consolidarea valorii nominale a actiunilor
01.08.2018, 14:18
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
16.07.2018, 14:30
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
16.07.2018, 11:31
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
10.07.2018, 10:54
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
29.06.2018, 10:16
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
26.06.2018, 13:42
Stadiul implementarii Hotararii A.G.E.A. nr. 1/27.04.2018 a S.I.F. Transilvania
18.06.2018, 16:08
Retragere din Societatea I.A.R. S.A. Brasov
15.06.2018, 12:00
Litigii - contestarea Hotararii A.G.E.A. de consolidare a valorii nominale a actiunilor SIF3
14.06.2018, 10:12
Prelungire contract auditor intern
04.06.2018, 13:07
Proceduri judiciare
31.05.2018, 16:11
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
21.05.2018, 15:02
Retragerea din Societatea I.A.R. S.A. Brasov
16.05.2018, 15:29
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in trimestrul I 2018 si privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 31.03.2018
15.05.2018, 18:56
Cereri de interventie la O.R.C.
03.05.2018, 10:03
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2017
27.04.2018, 21:02
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 27.04.2018
27.04.2018, 18:57
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.E.A. si A.G.O.A. din data de 27/28 aprilie 2018
26.04.2018, 15:07
Hotarare a Curtii de Apel Bucuresti
26.04.2018, 15:07
Litigii
19.04.2018, 14:32
Opinia Consiliului de Supraveghere referitoare la completarea ordinii de zi a AGOA din 27/28 aprilie 2018
19.04.2018, 11:38
Solicitare de retragere avize
18.04.2018, 15:58
Cerere de interventie la O.R.C.
17.04.2018, 13:21
Numirea Presedintelui Comitetului de Risc
13.04.2018, 14:12
Contestarea Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018
12.04.2018, 14:49
Hotarari ale Consiliului de Supraveghere
10.04.2018, 12:44
Eveniment important de raportat: Decizie A.S.F.
05.04.2018, 15:15
Decizia ASF 438/05.04.2018
05.04.2018, 15:15
Remitere la ASF a Raportului de inspectie fiscala efectuat la Societatea COMCM S.A. Constanta
03.04.2018, 17:15
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
30.03.2018, 8:44
Completare ordine de zi a A.G.E.A. si A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2018
29.03.2018, 12:26
Litigiu pe rolul I.C.C.J.
29.03.2018, 11:54
Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor convocata pentru data de 27/28.04.2018
28.03.2018, 16:30
Actualizare Raport curent referitor la completarea ordinii de zi a AGEA si AGOA
23.03.2018, 15:48
Raport corectat - Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor (09.03.2018 ora 17.53)
23.03.2018, 10:35
Completarea ordinii de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor
23.03.2018, 10:35
Propunere repartizare profit net 2017
09.03.2018, 17:20
Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor
09.03.2018, 16:28
Inceperea programului de rascumparare actiuni proprii in conformitate cu Hotararea A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania nr.1 din 15.12.2017
19.02.2018, 18:38
Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2017
15.02.2018, 18:44
Autorizarea S.I.F. Transilvania în calitate de A.F.I.A.
15.02.2018, 17:36
Actualizarea componentei comitetelor Consiliului de Supraveghere
09.02.2018, 11:10
Litigii privind Decizii ale A.S.F.
07.02.2018, 17:05
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA PENTRU ANUL 2018
29.01.2018, 13:35
Avizarea modificarii componentei Consiliului de Supraveghere
25.01.2018, 11:28
Decizii ale A.S.F.
23.01.2018, 13:44
Actiuni in cadrul procesului de restructurare a portofoliului
18.01.2018, 15:32
Modificarea componentei comitetului de risc
15.12.2017, 16:47
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.12.2017
15.12.2017, 15:05
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.E.A. din 15/16 decembrie 2017
14.12.2017, 17:59
Cooptarea unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
23.11.2017, 15:21
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in trimestrul III 2017 si privind disponibilitatea Raportului trimestrial la data de 30.09.2017
15.11.2017, 18:46
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
09.11.2017, 15:57
Actiuni in cadrul procesului de restructurare a portofoliului
18.10.2017, 15:24
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
12.10.2017, 10:00
Procedura de cooptare a unui membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.
11.10.2017, 16:00
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercitiului financiar 2016
03.10.2017, 9:33
Contestarea Deciziei A.S.F. nr. 1.137/16.08.2017
18.09.2017, 13:24
Actiune in contencios administrativ
12.09.2017, 17:17
Contestare Decizii A.S.F.
11.09.2017, 13:40
Detinere cod LEI
25.08.2017, 16:03
Decizii ale A.S.F.
21.08.2017, 14:19
Stabilirea componentei comitetelor Consiliului de Supraveghere
16.08.2017, 13:55
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in semestrul I 2017
16.08.2017, 9:02
Comunicat privind disponibilitatea Raportului semestrial la data de 30.06.2017
11.08.2017, 13:54
Plangere prealabila
02.08.2017, 15:06
Avizul A.S.F. nr 422/26.07.2017 si Decizia A.S.F. nr 1024/26.07.2017
27.07.2017, 12:30
Avizarea membrilor Consiliului de Supraveghere
27.07.2017, 12:30
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
25.07.2017, 13:56
Erata la Raportul curent nr. 5401/05.07.2017 (05.07.2017 ora 15.51)
25.07.2017, 13:56
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
05.07.2017, 13:29
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
13.06.2017, 12:20
Avizare modificare act constitutiv
07.06.2017, 12:59
Avizarea modificarii componentei Directoratului
24.05.2017, 10:52
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in primele trei luni ale anului 2017
15.05.2017, 18:38
Comunicat privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in primele trei luni ale anului 2017
15.05.2017, 18:38
Decizia ASF 594/27.04.2017
12.05.2017, 12:45
Comunicat de presa privind disponibilitate raport trimestrial la data de 31.03.2017
12.05.2017, 12:45
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2016
28.04.2017, 20:00
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 28.04.2017 si Hotararea Consiliului de Supraveghere din data de 28.04.2017
28.04.2017, 18:56
Decizia ASF 596/27.04.2017
28.04.2017, 8:00
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A. din 28/29 aprilie 2017
27.04.2017, 0:00
Cerere de suspendare a executarii Deciziei A.S.F. nr. 1995/12.10.2016
07.04.2017, 0:00
Revizuirea ordinii de zi a A.G.E.A. convocata pentru data de 28/29 aprilie 2017
06.04.2017, 0:00
Autorizare Reprezentant al Compartimentului de Control Intern
29.03.2017, 0:00
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
23.03.2017, 0:00
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
20.03.2017, 0:00
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
14.03.2017, 0:00
Litigii pe rolul Curtii de Apel Constanta si Curtii de Apel Bucuresti
13.03.2017, 0:00
Evenimente premergatoare desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
08.03.2017, 0:00
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
06.03.2017, 18:00
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
03.03.2017, 0:00
Avizare membru in Directorat
23.02.2017, 0:00
Revocare membru Directorat şi numirea unui nou membru
21.02.2017, 0:00
Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2016
15.02.2017, 13:57
Revocarea Deciziei A.S.F. nr. 1995/12.10.2016
13.02.2017, 0:00
Incetare activitate persoana care detine functie-cheie
09.02.2017, 0:00
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2017
30.01.2017, 0:00
Numire Reprezentant al Compartimentului de Control Intern
27.01.2017, 0:00
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
12.01.2017, 0:00
Modificari intervenite in cadrul Directoratului
11.01.2017, 0:00
Schimbarea Reprezentantului Compartimentului de Control Intern
22.12.2016, 12:27
Litigiu pe rolul Tribunalul Brasov
16.12.2016, 12:26
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
14.11.2016, 12:25
Comunicat privind rezultatele înregistrate de S.I.F. Transilvania în primele nouă luni ale anului 2016
14.11.2016, 12:04
COMUNICAT privind disponibilitatea raportului trimestrial la data de 30.09.2016
11.11.2016, 13:16
Litigiu pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie
27.10.2016, 12:25
Cerere de suspendare a executarii Deciziei A.S.F. nr. 1995/12.10.2016
26.10.2016, 12:24
ANUNT PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR 2015 prin unitatile bancare BRD - Groupe Societe Generale
26.10.2016, 12:24
Contestare Decizie A.S.F. nr. 1995/12.10.2016
24.10.2016, 12:23
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
17.10.2016, 12:22
Hotararea Consiliului de Supraveghere privind Directoratul S.I.F. Transilvania S.A.
14.10.2016, 12:22
Avizarea componentei Directoratului S.I.F. Transilvania S.A.
13.10.2016, 12:21
Decizie A.S.F. privind prezumtia unei actiuni in mod concertat in legatură cu S.I.F. Transilvania S.A.
06.10.2016, 12:20
Decizia A.S.F. nr. 983/25.04.2016
06.10.2016, 12:10
Decizia A.S.F. nr. 1942/05.10.2016
06.10.2016, 10:20
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiului financiar 2015
23.09.2016, 13:23
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
30.08.2016, 12:20
Comunicat privind rezultatele înregistrate de SIF Transilvania în Semestrul I al anului 2016
16.08.2016, 13:25
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
12.08.2016, 12:19
Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la data de 30.06.2016
11.08.2016, 13:27
Incheiere contract de audit
10.06.2016, 12:19
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
08.06.2016, 12:18
Subscriere în cadrul ofertei publice
07.06.2016, 12:17
Erata la Raportul trimestrial intocmit pentru 31.03.2016
17.05.2016, 12:17
Comunicat de presa privind disponibilitate raport trimestrial la data de 31.03.2016
13.05.2016, 13:28
Erată la Raportul curent din 28.04.2016 referitor la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2016
29.04.2016, 13:30
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2016
28.04.2016, 12:15
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2015
27.04.2016, 13:32
Decizia A.S.F. nr. 980/25.04.2016
26.04.2016, 11:25
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 28/29 aprilie 2016
26.04.2016, 11:24
COMUNICAT PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016
21.04.2016, 11:24
Completarea obiectului de activitate; prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Directoratului
21.04.2016, 11:23
Completarea agendei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 28/29 aprilie 2016 ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 870/13.04.2016
15.04.2016, 11:19
Litigii pe rolul Instantelor din Brasov
08.04.2016, 11:19
Impedimente privind aplicarea metodei votului cumulativ
01.04.2016, 11:18
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016 - la solicitarea A.S.F.
29.03.2016, 11:18
Situații financiare anuale 2015 și propunerea de repartizare a profitului
29.03.2016, 11:17
Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016
25.03.2016, 11:17
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
18.03.2016, 11:16
Cerere de completare a ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2016
16.03.2016, 11:16
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
09.03.2016, 11:15
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
08.03.2016, 11:15
PROPUNEREA DIRECTORATULUI ŞI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2015, fixarea dividendului brut pe acţiune
08.03.2016, 10:36
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
07.03.2016, 11:14
Rezultate financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2015
29.02.2016, 11:14
Modificare calendar financiar 2016
15.02.2016, 11:13
Avizare modificare Reglementări interne
11.02.2016, 11:13
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
04.02.2016, 11:12
Comunicat de presa
01.02.2016, 11:12
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
27.01.2016, 11:11
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
19.01.2016, 11:11
Plangere penala
19.01.2016, 11:10
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
15.01.2016, 11:09
Stadiul conformării cu noul Cod de Guvernanta Corporativa al B.V.B.
11.01.2016, 11:09
Raspunsul Consiliului de Supraveghere asupra continutului cererii de convocare a AGOA pentru data de 15/16.02.2016 (revocata)
11.01.2016, 11:08
Litigii pe rolul Curtii de Apel Brasov
11.01.2016, 11:08
Revocarea Convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
08.01.2016, 11:07
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
07.01.2016, 11:07
Prelungire mandat membru Directorat
05.01.2016, 11:05
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
05.01.2016, 11:04
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
28.12.2015, 11:56
Raport curent al Consiliului de Supraveghere privind cererea de convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor
22.12.2015, 11:56
Cerere de convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor
17.12.2015, 12:04
Prelungire mandat membru Directorat
14.12.2015, 11:55
Solutionare definitiva litigiu - constatare abuz de minoritate al actionarului Fratila Constantin
03.12.2015, 11:54
Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial la 30.09.2015
12.11.2015, 11:54
Avizare modificare componenta Directorat
12.10.2015, 11:53
Avizare modificări reglementări interne
29.09.2015, 11:52
Raport curent privind disponibilitatea Raportului consolidat al Directoratului şi Situaţiilor Financiare Consolidate întocmite experimental şi în scop informativ pentru exerciţiul financiar 2014
28.08.2015, 11:52
Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial la 30.06.2015
12.08.2015, 12:09
Comunicat de presa
07.08.2015, 11:51
Revocare membru Directorat şi numirea unui nou membru
30.07.2015, 11:51
Avizare modificare act constitutiv
07.07.2015, 11:50
Adresa ASF nr. 3332/03.07.2015
06.07.2015, 11:50
Prelungire contract auditor intern
30.06.2015, 11:49
Corectare erori materiale raport curent referitor la hotarari AGA din 29.04.2015
30.06.2015, 11:49
Alegere vicepreședinte C.S.
26.06.2015, 11:48
Situatii financiare individuale, auditate, intocmite pentru exercitiul financiar 2014 in conformitate cu IFRS
26.06.2015, 11:48
Anunt plata dividende 2014 (plati in numerar)
24.06.2015, 11:47
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2014
10.06.2015, 11:46
Autorizare Reprezentant al Compartimentului de Control Intern
02.06.2015, 11:46
Desemnare Presedinte C.S.
28.05.2015, 11:45
Demisie Presedinte C.S.
25.05.2015, 7:44
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2015
14.05.2015, 12:56
Schimbare Reprezentant al Compartimentului de Control Intern
11.05.2015, 11:43
HOTARARILE ADUNARILOR GENERALA ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015
30.04.2015, 11:41
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2014
30.04.2015, 10:58
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.A. din 29/30 aprilie 2015
28.04.2015, 12:59
Litigii pe rolul Curţii de Apel Brasov
24.04.2015, 13:00
Modificare procedura vot si formularistica pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2015, conform Deciziei A.S.F. nr. 776/22.04.2015
23.04.2015, 11:40
Modificare procedura vot si formularistica pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2015
03.04.2015, 13:01
Corectie propunere privind repartizarea profitului net 2014
27.03.2015, 11:39
Completarea ordinii de zi AGOA si AGEA
26.03.2015, 11:38
Candidatura pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
24.03.2015, 11:37
Convocare A.G.A. Ordinara si Extraordinara
04.03.2015, 11:36
PROPUNEREA DIRECTORATULUI SI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2014, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari
04.03.2015, 8:11
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
25.02.2015, 11:35
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2014 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2014)
11.02.2015, 11:34
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2014
11.02.2015, 11:33
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2015
30.01.2015, 11:31
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
14.01.2015, 12:03
Website nou
13.01.2015, 11:30
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
08.01.2015, 11:25
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
16.12.2014, 13:25
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
10.12.2014, 13:25
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
05.12.2014, 13:24
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
28.11.2014, 13:24
Comunicat de presa
28.11.2014, 13:23
Notificare vanzare TRANSBAR
25.11.2014, 13:23
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
25.11.2014, 13:22
Decizii A.S.F.
24.11.2014, 13:22
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2014
31.10.2014, 13:21
Litigiu anulare decizii A.S.F.
30.10.2014, 13:21
Avizare modificare componenta C.S.
29.10.2014, 13:20
Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
28.10.2014, 13:19
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 20.10.2014
20.10.2014, 13:19
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. din 20/21 octombrie 2014
17.10.2014, 13:18
Ex-date a Adunarilor Generale (Ordinara si Extraordinara) ale Actionarilor convocate pentru 20/21 octombrie 2014
15.10.2014, 13:17
Litigiu pe rolul Tribunalului Bucuresti
22.09.2014, 13:17
Avizare modificare componenta Consiliul de Supraveghere si numire membru provizoriu
19.09.2014, 13:15
Notificarea operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate (vanzare actiuni S.C. SPID S.A.)
12.09.2014, 13:14
Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Tribunalului Brasov
12.09.2014, 13:14
Eveniment important de raportat: Completare ordine de zi AGOA si AGEA din 20/21 octombrie 2014
11.09.2014, 13:13
Comunicat de presa 08.09.2014
10.09.2014, 22:28
Litigii pe rolul Tribunalului Brasov
10.09.2014, 13:13
Solicitare de amanare a decontarii tranzactiilor efectuate si de blocare a tranzactiilor viitoare cu actiuni emise de Societatea SCUT S.A. Constanta pana la solutionarea actiunii in instanta promovata de S.I.F. Transilvania S.A.
04.09.2014, 13:12
Cereri de completare a ordinii de zi a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, convocate pentru data de 20/ 21 octombrie 2014, transmise de actionarii Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra si Alexe Gabriela care detin impreuna 5,001372% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A.
04.09.2014, 13:12
Litigiu pe rolul Tribunalului Bucuresti
29.08.2014, 13:11
Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
25.08.2014, 13:11
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2013
25.08.2014, 13:10
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2014
13.08.2014, 13:09
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 11.08.2014
11.08.2014, 13:09
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. din 11/12 august 2014
08.08.2014, 13:06
Litigiu pe rolul Curtii de Apel Brasov
01.08.2014, 13:06
Justificari ale actionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi
16.07.2014, 13:05
Avizare modificare componenta Directorat
10.07.2014, 13:05
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
10.07.2014, 13:04
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
09.07.2014, 13:04
Inregistrare majorare capital social in registrul actionarilor
07.07.2014, 22:31
Document de informare a actionarilor cu privire la alocarea de actiuni in mod gratuit
07.07.2014, 13:03
Adresa Depozitarul Central referitor la inregistrare majorare capital social
07.07.2014, 10:47
Certificat de Inregistrare Valori Mobiliare
04.07.2014, 13:03
Numire Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct
04.07.2014, 13:02
Modificari ale calendarului de comunicare financiara pentru anul 2014
30.06.2014, 17:45
Situatiile financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2013, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
30.06.2014, 13:01
Incetare contract de mandat al d-lui Ion Mihaila-Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct
30.06.2014, 13:01
Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
23.06.2014, 13:00
Avizare modificare componenta C.S.
20.06.2014, 13:00
Inregistrare mentiuni O.R.C.
19.06.2014, 12:59
Avizare modificari act constitutiv
12.06.2014, 12:59
Cereri de convocare a adunarilor generale ale actionarilor (ordinara si extraordinara)
12.06.2014, 12:58
NOTIFICARE in conformitate cu art. 150 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - vanzare S.C. GRANAT S.A. Aurora Mangalia
12.06.2014, 12:57
Avizare modificari reglementari interne
26.05.2014, 12:45
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2014
08.05.2014, 22:26
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2013
28.04.2014, 22:25
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2014
28.04.2014, 12:45
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere
25.03.2014, 12:44
Eveniment important de raportat: Modificare calendar financiar 2014
12.03.2014, 12:43
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
28.02.2014, 12:43
PROPUNEREA DIRECTORATULUI SI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE privind repartizarea profitului net realizat de societate in exercitiul financiar din anul 2013
15.02.2014, 22:21
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2013 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013)
14.02.2014, 12:43
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2013
14.02.2014, 12:42
Schimbarea depozitarului si avizarea de catre A.S.F. a contractului cadru de depozitare si pastrare a activelor S.I.F. Transilvania, incheiat de societate cu BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
24.01.2014, 12:39
Comunicat disponibilitate raport trimestrial pentru trimestrul III 2013
24.10.2013, 17:38
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2012.
27.08.2013, 14:25
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2013
08.08.2013, 17:37
Situatiile financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2012, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
28.06.2013, 14:25
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2012
21.06.2013, 14:24
Avizare componenta conducere efectiva si completare consiliu de supraveghere
30.05.2013, 14:24
Alegerea Presedintelui Consiliului de Supraveghere, numirea Directoratului, completarea componentei Consiliului de Supraveghere
10.05.2013, 14:23
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2013
09.05.2013, 17:37
Avizare act constitutiv si componenta consiliu de supraveghere
26.04.2013, 14:23
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2012
20.04.2013, 17:35
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 20.04.2013
20.04.2013, 13:22
Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie/Consiliului de Supraveghere
14.03.2013, 14:21
Modificare Reglementari Interne S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
11.03.2013, 14:21
Erata la raportul curent referitor la Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor
25.02.2013, 14:20
Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor
22.02.2013, 14:20
PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari
21.02.2013, 17:34
Proiectul noului Act Constitutiv propus spre aprobare in Adunarea Generala Extraordinara din 20/21.04.2013
21.02.2013, 17:32
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2012 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2012)
15.02.2013, 14:19
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2012
15.02.2013, 13:27
Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2013
07.12.2012, 17:05
Actiune in contencios administrativ
07.12.2012, 14:37
Numire director economic
07.12.2012, 14:36
Avizare modificare componenta C.A.
03.12.2012, 14:36
Cooptare administrator provizoriu
16.11.2012, 14:35
Comunicat disponibilitate raport trimestrial pentru trimestrul III 2012
25.10.2012, 17:10
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIBEX
26.09.2012, 14:35
Comunicat disponibilitate situatii financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
26.09.2012, 14:34
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
10.09.2012, 14:33
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2012
10.08.2012, 17:11
Certificare S.M.S.I.
09.08.2012, 17:13
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2011
01.08.2012, 17:14
Prelungire contract auditor intern
07.06.2012, 14:33
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2011
26.04.2012, 17:17
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2012
26.04.2012, 17:16
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
26.04.2012, 14:32
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 26/27.04.2012
24.04.2012, 14:32
Avizare modificare act constitutiv
02.04.2012, 14:31
Avizare modificari reglementari interne
12.03.2012, 14:31
Modificare act constitutiv
07.03.2012, 14:30
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
02.03.2012, 14:29
PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2011, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari
01.03.2012, 16:57
Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania S.A. Brasov la data de 31 decembrie 2011 - Recalculat la 15.02.2012
15.02.2012, 14:39
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2011 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2011)
15.02.2012, 14:28
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2011
15.02.2012, 14:27
Finalizarea valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la B.C.R. (651.381.927 actiuni, reprezentand 6% din capitalul social al B.C.R.)
12.12.2011, 14:54
Semnarea cu Erste Group Bank AG (E.G.B.) a documentelor aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la Banca Comerciala Romana (B.C.R.)
15.11.2011, 14:53
Actiune in contencios administrativ
03.11.2011, 14:59
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
31.10.2011, 14:53
Comunicat disponibilitate raportul trimestrial pentru trimestrul III 2011
28.10.2011, 16:37
Actiune in contencios administrativ
27.10.2011, 14:52
Suspendare drepturi de vot pentru A.G.E.A. S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 31.10.2011/01.11.2011
27.10.2011, 14:51
Completare materiale aferente ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare, convocata pentru data de 31 octombrie 2011
24.10.2011, 14:51
Actiune in contencios administrativ
19.10.2011, 14:50
Actiune in contencios administrativ
19.09.2011, 14:50
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
15.09.2011, 14:49
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2010.
09.09.2011, 14:49
Actul Aditional nr. 1 la ACORDUL PRIVIND AMANAREA LISTARII.
01.09.2011, 16:44
ACORD PRIVIND AMANAREA LISTARII BCR
01.09.2011, 16:43
Publicare acord privind amanarea listarii BCR
01.09.2011, 14:48
Raport curent 24.08.2011
25.08.2011, 16:47
Sedinta Consiliului de Administratie al S.I.F. "Transilvania" S.A. din 24 august 2011
24.08.2011, 14:48
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2011
10.08.2011, 16:35
Cerere convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
27.07.2011, 14:47
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 286¹ din Legea nr. 297/2004
20.06.2011, 14:46
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 286¹ din Legea nr. 297/2004
17.06.2011, 14:45
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 286¹ din Legea nr. 297/2004
02.06.2011, 14:45
Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2010
01.06.2011, 16:33
Termen pentru solutionare exceptie neconstitutionalitate art. 286¹ din Legea nr. 297/2004
23.05.2011, 14:44
Comunicat de presa privind incheierea unui act aditional la Contractul de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director
09.05.2011, 16:32
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2011
29.04.2011, 16:31
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2010
28.04.2011, 16:28
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 aprilie 2011
28.04.2011, 14:43
Raport curent referitor la suspendare drepturi de vot pentru A.G.O.A. din 28/29.04.2011
27.04.2011, 14:43
Solicitari de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Brasov
23.03.2011, 14:42
Propuneri ale Consiliului de Administratie, privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2010 a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari
04.03.2011, 16:24
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
04.03.2011, 14:42
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2010 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010)
15.02.2011, 14:41
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2010
15.02.2011, 14:41
Modificari in compartimentul de control intern
20.12.2010, 15:54
Participare la majorare capital social S.C. Tusnad S.A. Baile Tusnad
14.12.2010, 15:53
Subscriere la majorare capital social S.C. Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix
19.11.2010, 15:52
Raportul trimestrial pentru trimestrul III 2010
29.10.2010, 16:16
Eveniment important de raportat: cumparare actiuni Fondul Proprietatea
29.09.2010, 15:52
Eveniment important de raportat: vanzare actiuni BRD
22.09.2010, 15:50
Eveniment important de raportat: Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2009
30.08.2010, 15:49
Eveniment important de raportat: participare la majorare capital social S.C. Orizont Turism S.A. Predeal
18.08.2010, 15:48
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului semestrial pentru semestrul I 2010
09.08.2010, 16:13
Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009
26.07.2010, 15:48
Eveniment important de raportat: participare la majorare capital social S.C. Orizont Turism S.A. Predeal
21.07.2010, 15:47
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2010
06.05.2010, 16:10
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2009
29.04.2010, 16:09
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2010
29.04.2010, 15:46
Raport curent din data de 21.04.2010 referitor la suspendare drepturi de vot pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2010
21.04.2010, 15:46
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ
12.03.2010, 15:46
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ
11.03.2010, 15:45
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
05.03.2010, 15:44
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2009 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009)
12.02.2010, 15:43
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2009
12.02.2010, 15:43
Eveniment important de raportat: actiune in contencios administrativ
27.01.2010, 15:42
Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
13.01.2010, 15:42
Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
12.01.2010, 15:05
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ
09.12.2009, 16:57
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
08.12.2009, 16:56
Eveniment important de raportat: Vanzare actiuni/tranzactie semnificativa
03.12.2009, 16:55
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
24.11.2009, 16:51
Evenimente importante de raportat: subscriere la majorare de capital social
17.11.2009, 16:50
Evenimente importante de raportat: participare la constituire societate
10.11.2009, 16:50
Comunicat de presa cu privire la raportul trimestrial intocmit pentru trimestrul III 2009
05.11.2009, 16:49
Evenimente importante de raportat: subscriere obligatiuni S.C. Romradiatoare S.A.
04.11.2009, 16:49
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
04.11.2009, 16:48
Evenimente importante de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania
29.10.2009, 16:48
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009
21.10.2009, 16:47
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
20.10.2009, 8:47
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009
15.10.2009, 16:46
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
15.10.2009, 16:46
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
13.10.2009, 16:45
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
06.10.2009, 16:45
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
30.09.2009, 16:44
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
29.09.2009, 16:44
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
21.09.2009, 16:43
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania, Dosar comercial nr. 9.100/62/2007
16.09.2009, 16:43
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009.
08.09.2009, 16:42
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
08.09.2009, 16:42
Eveniment important de raportat: acord privind amanarea listarii B.C.R.
03.09.2009, 16:42
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
01.09.2009, 16:41
Eveniment important de raportat: Situatii financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ
31.08.2009, 16:41
Eveniment important de raportat: incheiere tranzactii judiciare
25.08.2009, 17:09
Eveniment important de raportat: Retragere din S.C. Cocor Turism S.A.
25.08.2009, 16:39
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
24.08.2009, 16:39
Eveniment important de raportat: actiune in contencios administrativ Comunicat 12.08.2009
21.08.2009, 17:11
Comunicat de presa cu privire la raportul semestrial intocmit pentru semestrul I 2009
21.08.2009, 12:53
Evenimente importante de raportat: Litigiu referitor la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
27.07.2009, 16:38
Eveniment important de raportat: avizare conducator S.I.F. Transilvania Comunicat 14.07.2009
17.07.2009, 16:37
Comunicat de presa cu privire la plata dividendelor
17.07.2009, 15:46
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
13.07.2009, 16:36
Evenimente importante de raportat: Cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/25.04.2009
09.07.2009, 16:35
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
07.07.2009, 16:34
Evenimente importante de raportat: Atestatul C.N.V.M. nr. 126/23.06.2009
24.06.2009, 16:32
Evenimente importante de raportat: S.C. SANTIERUL NAVAL S.A. Orsova
24.06.2009, 16:31
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
24.06.2009, 16:30
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
24.06.2009, 16:27
Evenimente importante de raportat: Achizitie actiuni/tranzactie semnificativa
23.06.2009, 16:29
Evenimente importante de raportat: Modificari in conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
23.06.2009, 16:26
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009
23.06.2009, 16:25
Evenimente importante de raportat: Decizia C.N.V.M. nr. 911/04.06.2009
09.06.2009, 16:25
Evenimente importante de raportat: avizare componenta C.A.
04.06.2009, 16:24
Evenimente importante de raportat: Cereri de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/25.04.2009
27.05.2009, 16:22
Evenimente importante de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania, Dosar comercial nr. 9.100/62/2007
20.05.2009, 16:21
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009 Comunicat
11.05.2009, 16:21
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2009
11.05.2009, 15:41
Eveniment important de raportat: Decizia C.N.V.M. nr. 674/28.04.2009
04.05.2009, 16:20
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
30.04.2009, 16:19
Comunicat - Situatia activelor si datoriilor Comunicat
29.04.2009, 15:36
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
27.04.2009, 16:16
Raportul anual pentru exercitiul financiar din anul 2008
27.04.2009, 15:34
Comunicat neintrunire cvorum
24.04.2009, 15:31
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
22.04.2009, 16:15
Eveniment important de raportat: Limitarea drepturilor de vot in cadrul A.G.A.
22.04.2009, 16:15
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania
17.04.2009, 16:14
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
15.04.2009, 16:13
Evenimente importante de raportat: Informatii referitoare la situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar 2008 care vor fi supuse aprobarii A.G.O.A. din 24/25.04.2009
10.04.2009, 16:13
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
09.04.2009, 16:12
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
09.04.2009, 16:12
Eveniment important de raportat:Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007
25.03.2009, 16:11
Eveniment important de raportat:Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
20.03.2009, 16:10
Eveniment important de raportat:Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
06.03.2009, 16:10
Raport curent 02.03.2009
02.03.2009, 16:08
Eveniment important de raportat:Modificarea si completarea ordinii de zi pentru A.G.E.A. 2009
19.02.2009, 16:08
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel - S.I.F. Transilvania
18.02.2009, 16:07
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2008 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008)
13.02.2009, 16:06
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2008
13.02.2009, 16:05
Eveniment important de raportat: Stabilire cautiune in Dosar comercial nr. 9.100/62/2007
04.02.2009, 16:04
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
03.02.2009, 17:25
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania
23.01.2009, 16:03
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania
15.01.2009, 16:01
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
05.01.2009, 15:55
Comunicat de presa referitor la raportul trimestrial pe trimestrul III anul 2008
06.11.2008, 18:52
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania, dosar comercial nr. 4.686/62/2007
06.11.2008, 18:52
Eveniment important de raportat: Situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2007
03.11.2008, 18:45
Eveniment important de raportat: Litigii declansate de grupul Cocor S.A.
28.10.2008, 18:45
Eveniment important de raportat: Atestatul C.N.V.M. nr. 319/20 octombrie 2008
21.10.2008, 18:44
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 610/17 octombrie 2008
20.10.2008, 18:44
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
16.10.2008, 18:43
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
14.10.2008, 18:43
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
07.10.2008, 18:42
Demisie administrator si numire administrator provizoriu
26.09.2008, 18:42
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
16.09.2008, 18:41
Comunicat de presa referitor la raportul semestrial pentru semestrul I 2008
08.08.2008, 18:40
Alte evenimente
07.08.2008, 18:40
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania
06.08.2008, 18:39
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
24.07.2008, 18:39
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007
21.07.2008, 18:38
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. privind deblocarea actiunilor S.I.F. Transilvania
02.07.2008, 18:38
Comunicat de presa referitor la plata dividendelor
01.07.2008, 18:37
Eveniment important de raportat: Istoricul litigiilor referitoare la hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. din 27.04.2007 ale S.I.F. Transilvania
01.07.2008, 18:37
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania (Dosar nr. 4.513/62/2007)
25.06.2008, 18:36
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 331/19.06.2008
20.06.2008, 18:36
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
19.06.2008, 18:35
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania
19.06.2008, 18:34
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007
10.06.2008, 18:34
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania referitor la Hotararea A.G.E.A. nr.1/27.04.2007
10.06.2008, 18:34
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 310/06.06.2008
09.06.2008, 18:33
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 289 din 26 MAI 2008
26.05.2008, 18:31
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A. - SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007
23.05.2008, 17:52
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania
22.05.2008, 17:51
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007
15.05.2008, 17:51
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania
14.05.2008, 17:51
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007
08.05.2008, 17:50
Comunicat de presa referitor la raportul trimestrial pentru trimestrul I 2008
08.05.2008, 17:49
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. 237/06.05.2008
06.05.2008, 17:47
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 215/23.04.2008
23.04.2008, 17:46
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A-S.I.F. Transilvania
17.04.2008, 17:46
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 185/10.04.2008
10.04.2008, 17:45
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania
03.04.2008, 17:45
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania
02.04.2008, 17:44
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
27.03.2008, 17:44
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
19.03.2008, 17:43
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007
17.03.2008, 17:43
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 136/14.03.2008
14.03.2008, 17:42
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti, Stoica Daniel si Moise Catalin Teodor
13.03.2008, 17:42
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania
13.03.2008, 17:41
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 117/29.02.2008
29.02.2008, 17:41
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
27.02.2008, 17:40
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 83/15.02.2008
15.02.2008, 17:36
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2007 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007)
15.02.2008, 17:35
Eveniment important de raportat: - Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2007
15.02.2008, 17:35
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
13.02.2008, 17:34
Eveniment important de raportat: - Numire director management de portofoliu
06.02.2008, 17:34
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 53/31.01.2008
31.01.2008, 17:33
Eveniment important de raportat: � Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania � Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania
16.01.2008, 17:33
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 02/04.01.2008
07.01.2008, 17:31
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti, Stoica Daniel si Moise Catalin Teodor
13.12.2007, 19:35
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007
11.12.2007, 19:34
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 986/06.12.2007
06.12.2007, 19:34
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti si Stoica Daniel
05.12.2007, 19:34
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007
04.12.2007, 19:32
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti si Stoica Daniel
28.11.2007, 19:32
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 929/22.11.2007
23.11.2007, 19:32
Eveniment important de raportat: cerere de interventie S.I.F. Transilvania
14.11.2007, 19:31
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 881/08.11.2007
09.11.2007, 19:30
Eveniment important de raportat: Amanare solutionare apel in Dosar nr. 4.513/62/2007-litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti
06.11.2007, 19:29
Comunicat - raport trimestrial
01.11.2007, 19:29
Litigii S.C. Cocor S.A. si Stoica Daniel
31.10.2007, 19:28
Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/27.04.2007 a S.I.F. Transilvania S.A
24.10.2007, 19:28
Amanare solutionare apel in Dosar nr. 4.513/62/2007-litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti
16.10.2007, 19:27
Ordonanta C.N.V.M. nr. 810/10.10.2007
11.10.2007, 19:26
Stabilire termen in Dosar nr. 4.825/62/2007 �litigiu Stoica Daniel
10.10.2007, 19:25
Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/27.04.2007 a S.I.F. Transilvania S.A.
03.10.2007, 19:25
Raport curent
01.10.2007, 19:24
Ordonanta C.N.V.M. nr. 773/21.09.2007
24.09.2007, 19:24
Raport curent
19.09.2007, 19:23
Ordonanta C.N.V.M. nr. 740/12.09.2007
13.09.2007, 19:23
Raport curent
05.09.2007, 19:22
Raport curent
04.09.2007, 19:22
Ordonanta de blocare de la tranzactionare a actiunilor S.I.F. Transilvania
30.08.2007, 19:21
Ordonanta de blocare de la tranzactionare a actiunilor S.I.F. Transilvania
16.08.2007, 19:21
Majorare capital social
10.08.2007, 19:19
Anulare hotarare AGEA
06.08.2007, 19:18
Majorare capital social
02.08.2007, 19:18
Majorare capital social
01.08.2007, 19:17
Stabilire termen recurs
30.07.2007, 19:17
Inregistrare majorare capital social
23.07.2007, 19:16
Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 401/12.07.2007 emis de C.N.V.M. si respingerea contestatiei formulate de SC Cocor SA
17.07.2007, 19:16
Emitere Certificat de Inregistrare a Valorilor Mobiliare
13.07.2007, 19:15
Referitor la Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A
03.07.2007, 19:15
Referitor la Suspendarea executarii Hotararii A.G.E.A. nr. 1/27.04. 2007
29.06.2007, 19:14
Referitor la Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A
29.06.2007, 19:12
S.I.F. Transilvania informeaza ca prin Sentinta civila nr. 2620/27.06.2007 pronuntata in Dosarul Comercial nr. 4512/62/2007 al Tribunalului Brasov s-a dispus
28.06.2007, 19:11
Raport curent
27.06.2007, 19:10
S.I.F. Transilvania informeaza ca la termenul de judecata din data de 27.06.2007, Tribunalul Brasov a dispus
27.06.2007, 19:09
Referitor la actiunea formulata de S.C. COCOR S.A. Bucuresti, prin care solicita pronuntarea unei hotarari de anulare a Hotararii A.G.E.A.
20.06.2007, 19:09
Actiunea de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr. 1 din 27 aprilie 2007
14.06.2007, 19:08
Cerere de suspendare a executarii Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 27.04.2007
13.06.2007, 19:08
Actiune introdusa in instanta de actionarul S.C. COCOR S.A. Bucuresti prin care se solicita anularea Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 27 aprilie 2007
01.06.2007, 19:07
DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA ALOCAREA DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT
18.05.2007, 19:07
Comunicat - raport trimestrial
06.05.2007, 19:06
Comunicat - raport anual 2006
27.04.2007, 19:06
Rezultate financiare preliminate pentru anul 2006
15.02.2007, 19:05
Calendar financiar
26.01.2007, 19:05
COMUNICAT DE PRESA cu privire la plata dividendelor cuvenite si neincasate de actionari
17.01.2007, 19:04
Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram