Acțiunile Transilvania Investments

Acțiunile Transilvania Investments

Transilvania Investments

Inteligență investițională și fler pentru oportunități.

Simbol: TRANSI

Acțiunile emise de Transilvania Investments sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (B.V.B.) începând cu data de 1 noiembrie 1999. Principalele informații privind acțiunile și tranzacționarea acestora sunt următoarele
Segment / Categorie: Principal / Premium
ISIN: ROSIFCACNOR8
Număr total de acțiuni emise: 2.162.443.797
Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei
Tipul acțiunilor: Nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate
Free float: 100%
Bloomberg: TRANSI RO
Reuters: TRANSI.BX
Indicii B.V.B. în care este inclusă acțiunea TRANSI: BET-FI | BET-XT | BET-BK | BET-XT-TR


Drepturi de vot

Transilvania Investments

Numărul drepturilor de vot la data de 07.04.2022 (data de referință pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din 28 aprilie 2022)

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 (RON)
Număr total acțiuni emise: 2.162.443.797 (Procent: 100%)
Număr total drepturi de vot : 2.162.443.797 (Procent: 100%)
Număr total acțiuni proprii răscumpărate de Transilvania Investments în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 15-29 dec. 2021 (acțiuni cu drept de vot suspendat, cf. art. 105 alin. (2) din Legea 31/1990): 10.443.797 (Procent: 0,4829%)
Număr drepturi de vot la data de referință 07.04.2022 : 2.152.000.000 (Procent: 99,5171%)


Evoluție acțiuni

Transilvania Investments
Vezi evoluție bvb.ro
wdt_ID Exercițiul financiar Dividend brut RON/acțiune Data de înregistrare Data plății
1 2019 0.0355 06/10/2020 26/10/2020
2 2018 0.0121 03/10/2019 24/10/2019
3 2017 0.0100 05/10/2018 26/10/2018
4 2016 0.0200 06/10/2017 27/10/2017
5 2015 0.02653 06/10/2016 28/10/2016
6 2014 0.0125 25/06/2015 01/07/2015
7 2013 Majorare (dublare) capital social și acordare acțiuni gratuite (o acțiune gratuită pentru o acțiune deținută la data de înregistare 16.06.2014)
8 2012 0.1750 10/05/2013 01/08/2013
9 2011 0.1712 18/05/2012 01/08/2012
10 2010 0.0300 20/05/2011 01/09/2011

Analiști financiari

Dumitru Procopovici: BT Capital Partners

Newsletterul Transilvania Investments
Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram