LISTA CANDIDATURILOR AGOA DIN 24/25 APRILIE 2019

LISTA CANDIDATURILOR AGOA DIN 24/25 APRILIE 2019

LISTA CANDIDATURILOR AGOA DIN 24/25 APRILIE 2019

Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania inscrisi pe lista intocmita pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019 convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019

Nr.crt. Nume Prenume Profesie Localitate de domiciliu C.V.-RO C.V.-EN
11 Dan-Viorel PAUL ECONOMIST BUCURESTI c.v. c.v.
12 Ovidiu-Ioan SILAGHI INGINER SATU MARE c.v. c.v.
13 Ion GIURESCU INGINER BUCURESTI c.v. c.v.

In urma evaluarii adecvarii individuale a candidatilor, conform dispozitiilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, evaluare realizata de Comitetul de Nominalizare organizat in cadrul Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania si tinand cont de atributiile membrilor Consiliului de Supraveghere (prezentate in cadrul Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S.I.F. Transilvania, disponibil pe site-ul societatii), sunt prezentate urmatoarele:

(i) dl. Dan-Viorel PAUL, indeplineste conditiile de eligibilitate pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, este membru al organelor de conducere ale unor entitati reglementate si supravegheate de A.S.F., acesta a fost cooptat in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania in sedinta organizata in data de 28.11.2017 si a fost avizat in aceasta functie de catre A.S.F. prin Avizul A.S.F. nr. 22/23.01.2018;

(ii) dl. Ovidiu-Ioan SILAGHI, indeplineste conditiile de eligibilitate pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, acesta a fost cooptat in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere in sedinta organizata in data de 27.09.2018 si se afla in procedura de avizare de catre A.S.F. pentru aceasta functie;

(iii) dl. Ion GIURESCU, indeplineste conditiile de eligibilitate pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, a fost membru al Consiliului A.S.F.

In concluzie, avand in vedere continutul dosarelor de candidatura, Consiliul de Supraveghere a aprobat rezultatul evaluarii, cu efectul inscrierii acestora pe buletinul de vot al A.G.O.A. convocata pentru data de 24/25.04.2019, conform convocatorului sedintei.

Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram