Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2023

Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2023

Transilvania Investments Alliance S.A.  anunță începerea plății dividendelor distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2023, prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și al Băncii Transilvania („BT” sau „Agentul de Plată”), în data de 22.07.2024 (“Data Plății”), după cum urmează:

• Plata dividendelor se efectuează cu respectarea reglementărilor privind piața de capital și a prevederilor Codului Fiscal în vigoare și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments nr. 1 din data de 22.04.2024.

• Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2023 sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Transilvania Investments, ținut de către Depozitarul Central, la data de 01.07.2024 - „Data de înregistrare” (ex-date 28.06.2024).

Valoarea dividendului brut este 0,015 lei/acțiune, impozitul pe dividende urmând a fi reținut la sursă în cota prevăzută de lege. Plata dividendelor se va efectua în lei.
• Comisioanele aferente plăţii dividendelor, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net;

• Conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare, cota de impozitare standard aplicabilă veniturilor din dividende este în prezent de 8% din suma brută a dividendelor, excepțiile referitoare la neimpozitarea veniturilor din dividende fiind prevăzute în mod distinct. De asemenea, acționarii nerezidenți pot beneficia de o cotă de impozitare mai favorabilă, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al acționarului respectiv, pe baza certificatului de rezidență fiscală valabil la data plății dividendelor, depus de acționarul nerezident până cel târziu la data 08.07.2024;

• Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2023 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății, ultima zi de plată a acestora fiind 21.07.2027. Dividendele neîncasate pentru exercițiul financiar 2022 vor fi plătite în continuare, împreună cu dividendele aferente anului 2023, până la data împlinirii termenului de prescripție a acestora (22.06.2026).

Modalitățile de plată a dividendelor pot fi consultate în raportul curent: https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2024/06/Comunicat-plata-dividende-2023-RO.pdf

Brașov, 3 iulie 2024

 

 

Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram